Campaign

 

September 2013

All photos by Sergey Ivanov
Assistent: Dmitriy Vasin
Make-up: Sonya Pavlova
Hairs: Julia Tochilova
Models: Ivan Pogrebnyak / Dmitriy Solovyev / Kira Ostapina
 

??????.???????